Afspraken

gebouw

Eerste afspraak

Wat moet ik meenemen bij de eerste afspraak?

U wordt verzocht bij uw eerste afspraak mee te nemen:

  1. Geldige legitimatie
  2. Handdoek/Badlaken
  3. Evt verwijzing fysiotherapie als deze door arts of specialist is voorgeschreven.
  4. Evt medicijnlijst

Afspraken en betalingsvoorwaarden

Afspraken worden automatisch bevestigd via mail. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. In het weekend of maandagmorgen tot 08.00 uur kan dit via het antwoordapparaat van de praktijk. Bij niet tijdig afmelden, binnen 24 uur, wordt een verzuimtarief van € 32,50 in rekening gebracht.

Inloop & herstel GSV'38

Inloop

Dinsdags vanaf 19.00u is er op aanmelding gratis inloop in de behandelruimte/kleedkamer 1 op sportpark de Does. Daar kan ieder met zijn hulpvraag bij de fysio terecht. Vooraf aanmelden verplicht, via mail, telefoon of app. Dit kan via: 0313-631663 of info@fysioprotect.nl. Advies is geheel vrijblijvend en kent geen financiële verplichtingen.

Hersteltraining

Dinsdags om 19.30u vindt er hersteltraining plaats bij GSV’38 op het pannaveld. Enkel mogelijk op basis van afspraak fysiotherapie.

Huisregels

Bij de screening of intake, de eerste ontmoeting, ontvangt u van uw fysiotherapeut het Huisreglement Fysio Protect. U dient deze goed door te lezen, bij vragen bij uw fysiotherapeut informeren. Bij niet akkoord dient u dit zelf te melden alvorens 1e consult, mondeling dan wel schriftelijk, bij uw therapeut.

Wachtlijst

Wij kennen geen wachtlijst, wij streven ernaar u binnen 48 uur in behandeling te nemen.

A.V.G.

Algemene Verordening Gegevensbescherming is in plaats van de wet WGBO van toepassing.

Klachten

Heeft u klachten over een behandeling of fysiotherapeut, meld dit dan bij uw therapeut of bij de vertrouwenspersoon M.G. Weijers. Komt u er middels overleg niet uit dan kunt u uw klacht melden via het klachten register.

Bekijk hier onze klachtenregeling